Välkommen som hyresgäst hos Fredriksborgs Fastighets AB

 

Seldén

Om ni har frågor avseende hyra eller kontrakt kan ni maila till fborg@telia.com 

Frågor avseende fastighetsskötsel mm, kontakta då City fastighetsservice, tel.nr. 031-160420 under dagtid. Vid akut händelse utanför normal arbetstid, ring SOS Alarm på telefonnummer 031-3341117.

 

Med vänlig hälsning

Fredriksborgs Fastighets AB