Sophantering

Vi har problem här i fastigheten med ”dumpning” av grovsopor dvs. tomma kartonger, emballage samt gamla möbler mm. Vi erinrar om att Du som hyresgäst själv är skyldig att forsla bort denna typ av sopor.

I det fall exempelvis tomma kartonger eller emballage ställs vid sidan av återvinningskärl för tidningar kommer dessa att bli kvar där eftersom Kretsloppsnämnden, vilka tar hand om tömning, inte har denna typ av skräp. I värsta fall tömmer de inte heller återvinningskärlet om detta är fyllt med annat än tidningar. Inte heller tömmer Kretsloppsnämnden de övriga sopkärlen om dessa blir alltför svårtillgängliga. Resultatet av detta blir då överfulla sopkärl som i sin tur drar råttor och annan ohyra till sig!!

Vi är såsom hyresvärdar skyldiga att tillhandahålla kärl för avfall men kan inte hålla en ständig uppsyn över vad våra hyresgäster använder dessa till. Vi måste därför förliga oss på att boende i huset bemödar sig om att sophanteringen ska fungera.

Reglerna är enkla: Hushållsavfall i kärl avsett för dessa och Tidningar i återvinningskärlet. Övriga sopor såsom t.ex. kartonger och annat emballage samt möbler är Du som hyresgäst själv skyldig att frakta bort!!! Var även noggrann med att inte lämna avfall med matrester utanför sopkärlen eftersom detta drar råttor och annan ohyra om det blir liggandes på golvet i soprummet.

I många fall har vi även noterat att grovsopor och möbler ställs upp på vinden. Detta medför att vi är nödgade att med jämna mellanrum företa kostsamma vindsröjningar – en utgift som i slutändan givetvis kommer att påverka hyresnivån i fastigheten.

Det är Er trivsel och Era hyror det handlar om och vi ber därför om allas medverkan för att undvika denna typ av problem.

Fredriksborgs Fastighets AB